IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Regulácia CDCP v EÚ  

Regulácia CDCP v EÚ

Účastníci

Zamestnanci bánk, depozitárov cenných papierov, dohliadacích orgánov a iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti compliance, útvarov kontroly a orgánov dohľadu.

Cieľ

Oboznámenie sa s novým nariadením EÚ o regulácii inštitúcií finančného trhu pre účely zúčtovania, vyrovnania a zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov a ostatných finančných transakcií. Východiskom je schválený návrh regulácie o vyrovnaní a centrálnych depozitároch s platnosťou od 1. januára 2015.  Cieľom je prebrať aj možnú implementáciu na podmienky SR.

Obsah seminára

Na seminári sa účastníci oboznámia s dokumentami, týkajúcimi sa návrhu regulácie EÚ (Nariadenie a RTS), pre centrálne depozitáre cenných papierov:

REGULATION 909/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSDs) and amending Directive 98/26/EC , RTS.

Lektori

RNDr. Ing. Ľubor Malina, CSc., odborník na danú problematiku z  konzultačnej spoločnosti em-fin,  s.r.o.. RNDr. Ing. Ľubor Malina je expert v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie, predovšetkým v problematike finančných služieb. Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, titul RNDr. z tej istej univerzity. Vedeckú hodnosť CSc. obhájil na Československej akadémii vied v Prahe. V roku 2002 titul Ing. na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Niekoľko rokov univerzitný pedagóg matematiky v zahraničí. Od roku 1996 v Národnej banke Slovenska, v rokoch 2002 až 2007 riaditeľ odboru metodiky riadenia rizík. Bol zodpovedný najmä za implementáciu regulácie Basel 2 a CRD na Slovensku a systémovú analýzu finančného sektora na Slovensku.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

126 € bez DPH
151.2 € s DPH

Variabilný symbol

1371

Aktuálne termíny

10. 05. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail