IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Registre v Slovenskej republike  

Registre v Slovenskej republike

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov finančného sektora, podnikateľský sektor a samosprávy, ktorí prichádzajú do styku s registrami v Slovenskej republike. 

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť jeho účastníkom prehľad o väčšine registrov dostupných na Slovensku. Účastníci získajú informácie o zmenách, ktoré budú v blízkej budúcnosti implementované v tejto oblasti. Počas seminára bude vytvorený priestor na diskusiu. 

Obsah seminára

  • bankový a nebankový register
  • živnostenský register
  • obchodný register
  • kataster nehnuteľností
  • register záložných práv
  • register účtovných závierok
  • hospodársky register

Program seminára je vedený interaktívnou formou, účastníci získavajú informácie a diskutujú, čo môže byť prínosom pre ich organizácie. 

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Dominika Haringová
tel.: 02/5787 3535
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail