IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Odmeňovanie podľa CRD IV - Vybrané ukazovatele  

Odmeňovanie podľa CRD IV - Vybrané ukazovatele

Účastníci

Seminár je určený pre  pracovníkov kontrolingu, risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Seminár má poskytnúť prehľad o

 • základných ukazovateľoch spĺňajúcich požiadavky CRD IV na meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania
  • zahŕňajúcich úpravu pre všetky druhy súčasných a budúcich rizík
  • zohľadňujúcich náklady na kapitál a potrebnú likviditu
 • aktuálnych (prijatých i pripravovaných) dokumentoch  Bazilejského výboru a EBA k problematike riadenia a oceňovania likvidity
 • implementácii požiadaviek obsiahnutých v CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve (novela zákona o bankách)

Obsah seminára

Bazilejský výbor

 • Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration

 EBA

 • Guidelines on Remuneration Policies and Practices
 • Guidelines on Liquidity Cost benefit Allocation

Vybrané ukazovatele

 • RAROC (Risk adjusted return on capital)
 • RORAC (Return on risk-adjusted capital
 • Economic Profit
 • Net Economic Contribution

Implementácia CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail