IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / NEHNUTEĽNOSTI – ZÁKLADY PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV, REALITNÝCH MAKLÉROV A HYPOTEKÁRNYCH ŠPECIALISTOV  

NEHNUTEĽNOSTI – ZÁKLADY PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV, REALITNÝCH MAKLÉROV A HYPOTEKÁRNYCH ŠPECIALISTOV

Účastníci

Seminár je vhodný pre finančných sprostredkovateľov, realitných maklérov, osoby zodpovedné za marketing a predaj nehnuteľností, bankových hypotekárnych špecialistov, ktorí majú na starosti predaj úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.

Cieľ

Objasniť účastníkom základné pojmy z oblasti nehnuteľností, stavebného zákona, katastrálneho zákona, pohľad komerčných bánk na nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť ako predmet zabezpečenia úverov, ich ohodnocovanie, vhodnosť alebo nevhodnosť nehnuteľnosti ako zabezpečenie úverov, riziká spojené s vývojom cien nehnuteľností.

Obsah seminára

 • základné pojmy v oblasti nehnuteľností, katastra nehnuteľností a stavebného zákona
 • ako čítať listy vlastníctva, katastrálne mapy, geometrické plány – praktické ukážky
 • hodnota nehnuteľnosti v znaleckých posudkoch – ako ich čítať
 • hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou
 • rozdelenie nehnuteľností z pohľadu bánk a dôvody takéhoto delenia
 • dôvody záložného práva a potreba ohodnocovania nehnuteľností v banke
 • požiadavky NBS na nehnuteľnosti a ohodnotenie nehnuteľnosti
 • vhodné a nevhodné nehnuteľnosti z pohľadu zabezpečenia úverov
 • na čo si dať pozor pri fyzickej obhliadke nehnuteľnosti (chyby, vady nehnuteľnosti)
 • využívanie rôznych databáz, o nehnuteľnostiach v bankách
 • odhad budúceho vývoja cien nehnuteľností, realitného a hypotekárneho trhu
 • diskusia

Lektori

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail