IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Kreditné riziko - Internal Ratings Based prístup  

Kreditné riziko - Internal Ratings Based prístup

Účastníci

Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia súčasnej regulácie kreditného rizika.

Cieľ

Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať prehľad o kapitálových požiadavkách  pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.  

Obsah seminára

Základné pojmy a definície

 • definícia kreditného rizika, príklady
 • segmentácie expozícií a ich dôvody
 • korelácia medzi expozíciami
 • časový aspekt udalosti kreditného rizika – definícia zlyhania (default)

Proces riadenia kreditného rizika – základné etapy

 • Credit event – default risk
 • meranie pravdepodobnosti vzniknutej udalosti, očakávaná a neočakávaná strata
 • ratingový systém – scoring a klasické prvky designu ratingového systému
 • monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
 • zmierňovanie kreditného rizika

Kreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii

 • Smernica č. 36/2013/ES a nariadenie č. 575/2013/ES
 • Internal Ratings Based  (IRB) prístup
 • PD (definícia zlyhania a meranie pravdepodobnosti)
 • LG (Loss given default)
 • EAD (European Assessment Document)
 • kvalitatívne požiadavky na IRB

Lektori

Ing. RNDr. Ľubor Malina, lektor a konzultant  v problematike riadenia rizík.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

123.7 € bez DPH
148.44 € s DPH

Variabilný symbol

1278

Aktuálne termíny

29. 09. 2016 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail