IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Kreditné riziko  

Kreditné riziko

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií,ktorí potrebujú získať základný prehľad o podstate, spôsobe riadenia a súčasnej regulácii kreditného rizika.

Cieľ

Seminár je zameraný na získanie základného prehľadu o  riadení kreditného rizika, osvojenia si základných pojmov a spôsobov identifikácie rizika, metód kvantifikácie a merania kreditného rizika v súčasnej bankovej regulácii, tak aby účastníci po ukončení seminára vedeli získané poznatky a vedomosti uplatniť v praxi.

Obsah seminára

 • ŸZákladné pojmy a definície
  • definícia kreditného rizika, príklady
  • segmentácia expozícii  a jej dôvod, korelácia medzi expozíciami
  • časový aspekt udalosti kreditného rizika– definícia zlyhania (default)
 • ŸProces riadenia kreditného rizika – základné etapy:
  • identifikácia
  • credit event - default risk
  • meranie pravdepodobnosti nejakej udalosti, očakávaná a  neočakávaná strata
  • ratingový systém – scoring a klasické prvky designu  ratingového systému
  • monitoring rizík – základná monitorovacia tabuľka
  • zmierňovanie kreditného rizika
 • ŸKreditné riziko v súčasnej bankovej regulácii
  • smernica 36/2013/ES a nariadenia 575/2013/ES
  • štandardizovaný prístup merania kreditného rizika
  • IRB, PD EAD a LGD
  • dohľad – výkazníctvo corep (finrep)

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina, konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb. Špecializuje sa na poradenstvo a školenie v oblasti merania a riadenia finančných rizík.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

106.6 € bez DPH
127.92 € s DPH

Variabilný symbol

1370

Aktuálne termíny

03. 04. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail