IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / DISCOVER QLIK VIEW  

DISCOVER QLIK VIEW

Účastníci

Pracovníci oddelení reportingu, kontrolingu Business Intelligence (BI) a IT, analytici, vedúci oddelení – všetci, ktorí majú záujem efektívnejšie tvoriť reporty a analýzy a lepšie využívať údaje z rôznych zdrojov.

Cieľ

Ide o praktické „hands-on“ školenie s využitím BI nástroja QlikView (piaty rok najrýchlejšie rastúce BI riešenie na trhu).

 Účastníci dostanú plnohodnotnú QlikView Personal Edition (na CD), ktorú môžu používať aj po skončení školenia pre tvorbu svojich reportov a analýz nad ľubovoľnými zdrojmi dát. Účastníci môžu na školení pracovať so svojim notebookom a firemnými údajmi, alebo využiť PC vzdelávacieho inštitútu a pripravené školiace  údaje.

 Obsah školenia je zameraný tak, aby po jeho skončení účastníci vedeli samostatne pracovať s BI nástrojom a pripravovať najpoužívanejšie analýzy a reporty nad údaje z „excelov“, textových súborov alebo databáz.

Účastníci tak môžu získane skúsenosti okamžite využiť vo svojej práci, školenie tak môže mať dlhotrvajúci prínos v podobe lepších pracovných výsledkov a ušetrení času.

Obsah seminára

Na seminári sa účastníci naučia:

  • Ako možno skrátiť čas strávený prípravou ad-hoc ako aj pravidelných analýz a reportov z hodín na niekoľko minút
  • Ako vybudovať plne funkčnú QlikView aplikáciu a dashboard na vzorových údajoch z rôznych zdrojov
  • Porozumieť Business Discovery a zistiť, prečo asociatívne, vnútropamäťové analýzy sú hnacou silou na trhu BI
  • Aké sú „Best practices“ v reportingu a dashboardingu a ako ich môžu využiť vo svojej každodennej práci.

Lektori

Cena

196.6 € bez DPH
235.92 € s DPH

Variabilný symbol

0864

Aktuálne termíny

20. 02. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail