IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Cyclical and Structural Economic and Financial Risks at the Micro- and Macrolevel  

Cyclical and Structural Economic and Financial Risks at the Micro- and Macrolevel

Seminár v anglickom jazyku

Účastníci

Bank analysts, economists, members of the board and executive managers with prerequisite in banking with at least 2 years of banking experience, or personnel who occupy a specialist role in risk or capital management

Cieľ

Giving bankers/bank executives insights into the interplay between cyclical and structural economic and financial risks at the micro- and macrolevel (i.e. the individual bank and banking sector levels).

Methodology

Classroom style lectures, real-life case studies and interactive discussion.

Obsah seminára

Setting the scene
  • How risks are usually building up (through-the-cylce) at the micro- and macrolevel?
  • Some stylized facts about the last global leverage cycle and the interplay between banking sector and macro performance
  • Important distinction between cyclical and structural growth drivers at the macro and banking sector level
Assessing risks to the liquidity and solvency at the micro- and macrolevel
  • Which indicators to look at to assess risks economic and financial risks at the micro- and macrolevel?
  • Introduction into country and banking sector risk management with a distinction between cyclical and structural aspects
  • Case study: Comparison of two CEE countries using a comprehensive set of economic and banking sector indicators
Putting the CEE banking sector landscape into the global perspective
  • Degree of international integration in the CEE banking sectors, foreign ownership in the CEE banking sectors taking a broader international perspective (risks & opportunities)
  • Level of financial intermediation in the CEE banking sectors, where are the CEE growth markets from a cyclical and structural perspective, which market segments are the most attractive from a structural perspective going forward?
  • Is the CEE region more a Developed or Emerging Markets region in banking?
  • How will the future landscape in the European and CEE banking sectors look like?

Lektori

Mr. Gunter Deuber
Director, Economics and Financial Markets Research, Head of CEE Research, Raiffeisen Bank International, Vienna, previously Senior Economist, Deutsche Bank Research, Global Risk Analysis, Emerging Markets team, Deutsche Bank, Frankfurt a.M. and Analyst, Economics and Financial Markets Research, Raiffeisen Zentralbank Österreich, Vienna

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail