IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Certified Anti Money Laundering Specialists Master Classes  

Certified Anti Money Laundering Specialists Master Classes

seminár v anglickom jazyku

Účastníci

Pracovníci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, vládni regulátori, orgány presadzovania práva, interní/externí audítori, špecialisti riadenia rizík, pracovníci v boji s finančným zločinom, investiční poradcovia a členovia manažmentu. 

Cieľ

Trojdňový seminár je navrhnutý tak, aby rozšíril profesionálne vedomosti, zručnosti a skúsenosti tých, ktorí sa venujú vyhľadávaniu a boju proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo svete, podporujú rozvoj a implementáciu politík proti praniu špinavých peňazí a pripravuje kandidátov na skúšky CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists). CAMS je zlatým štandardom AML kvalifikácií a je najprestížnejším certifikátom v danej oblasti. Certifikát je celosvetovo uznávaný v štátnych inštitúciách aj v súkromnom sektore a je možné ho vykonať priamo v IBV NBS, n.o. 

Obsah seminára

 • Money laundering risks and methods, such as Black Market Peso Exchange, import and export price manipulation.
 • The FATF Recommendations, the Basel Committee's report on Customer Due Diligence for Banks and Wolfsberg Group Principles.
 • Important elements of anti-money laundering programs.
 • How to support and conduct a money laundering investigation.

Program seminára je vedený interaktívnou formou, účastníci sa učia a diskutujú koncepty použitím najnovších prípadových štúdií a cvičení, vrátane hodnotenia rizika a implementácie plánov, ktoré môžu byť prínosom pre ich organizácie. 

Obsah CAMS skúšky

 1. Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing
  1. Money Laundering and Terrorism Financing Methods
  2. Recognition of Risks
 2. Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT)
  1. International
  2. Regional
 3. AML Compliance Program
  1. AML/CFT Compliance Program Design in Different Industry Settings
  2. Maintenance of an Effective AML/CFT Compliance Program
 4. Conducting of Supporting the Investigation Process
  1. SAR and STR Filing
  2. Assistance of Institutional Investigations
  3. Assistance of Legal and Government Inquiries Domestically and Internationally Within Parameters of the Law

Lektori

Špecialisti vybraní spomedzi Risk Reward’s Financial Crime experts. Každý z nich je jedinečný svojou kvalifikáciou, má viac ako 20 rokov praxe v oblasti globálnych trhov a odborne pracuje na zlepšení a udržaní skúseností. Lektori zostávajú k dispozícii jeden mesiac po skončení seminára na zodpovedanie otázok pre všetkých účastníkov. 

Dĺžka trvania

3 dni

Garant

Ing. Dominika Haringová
tel.: 02/5787 3535
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail