IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia  

CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o:

 • základných požiadavkách CRD IV/CRR prijatých
  • smernicou EP a Rady 2013/36/EÚ z 26. 6. 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami,
  • nariadením EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26.6.2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,

        ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ

 • implementácii smernice CRD IV do legislatívy SR (novela zákona o bankách)
 • návrhoch Európskej komisie na doplnenie legislatívy z roku 2013 (ukazovateľ finančnej páky, pomer čistého stabilného financovania / NSFR, veľké majetkové angažovanosti, trhové riziko, pilier 2)

Obsah seminára

 1. Požiadavky na kapitál (Solvency ratio, Leverage ratio, Capital buffers)
 2. Požiadavky na likviditu (LCR, NSFR, monitorovacie nástroje)
 3. Internal governance (odmeňovanie, transparentnosť)
 4. Aktuálne dokumenty EBA a Bazilejského výboru k problematike CRD IV/CRR, resp. BASEL III
 5. Implementácia CRD IV/CRR
 6. Návrhy Európskej komisie na doplnenie CRR a CRD IV

Na podujatie voľne nadväzuje seminár Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru a EBA k problematike Basel III (CRR/CRD IV).

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail