IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia  

CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o:

 • základných požiadavkách CRD IV/CRR prijatých
  • smernicou EP a Rady 2013/36/EÚ z 26. 6. 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami,
  • nariadením EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26.6.2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,

        ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ

 • implementácii smernice CRD IV do legislatívy SR (novela zákona o bankách)
 • návrhoch Európskej komisie na doplnenie legislatívy z roku 2013 (ukazovateľ finančnej páky, pomer čistého stabilného financovania / NSFR, veľké majetkové angažovanosti, trhové riziko, pilier 2)

Obsah seminára

 1. Požiadavky na kapitál (Solvency ratio, Leverage ratio, Capital buffers)
 2. Požiadavky na likviditu (LCR, NSFR, monitorovacie nástroje)
 3. Internal governance (odmeňovanie, transparentnosť)
 4. Aktuálne dokumenty EBA a Bazilejského výboru k problematike CRD IV/CRR, resp. BASEL III
 5. Implementácia CRD IV/CRR
 6. Návrhy Európskej komisie na doplnenie CRR a CRD IV

Na podujatie voľne nadväzuje seminár Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru a EBA k problematike Basel III (CRR/CRD IV).

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Ing. Silvia Majlingová, skúsená odborníčka v oblasti riadenia rizík
Senior Consultant, PwC Česká republika

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

163 € bez DPH
195.6 € s DPH

Variabilný symbol

1637

Aktuálne termíny

19. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail