Basel III

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance. U účastníkov sa predpokladá znalosť problematiky Bazileja II. 

Cieľ

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily zmien v regulácii kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce zo zmien Novej bazilejskej dohody o kapitáli (pôvodne Bazilej II). 

Obsah seminára

 • Stručný prehľad Bazileja II a skúseností s jeho aplikáciou
  • Bazilej II
  • Dôsledky pravidiel Bazileja II
  • Kríza
 • Hlavné zmeny, ktoré prináša Bazilej III
 • Návrh zmien v legislatíve Európskej únie
  • Nová štruktúra regulácie
  • Smernica
  • Nariadenie
 • Detaily zmien
  • Kompetentné orgány (dohľad)
  • Princípy dohľadu na individuálnej aj konsolidovanej báze
  • Kapitálové vankúše (buffers)
  • Vlastné zdroje
  • Kreditné riziko
  • Trhové riziko
  • Veľké expozície
  • Likvidita
  • Finančná páka

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

121.7 € bez DPH
146.04 € s DPH

Variabilný symbol

0975

Aktuálne termíny

28. 10. 2014 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail