IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Aktuálne otázky regulácie likvidity  

Aktuálne otázky regulácie likvidity

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Seminár má poskytnúť prehľad o:

 • aktuálnych (prijatých i pripravovaných) dokumentoch  Bazilejského výboru a EBA k problematike riadenia a oceňovania likvidity
 • implementácii požiadaviek na likviditu obsiahnutých v CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve (novela zákona o bankách)

Závery Bazilejského výboru majú charakter odporúčaní. Očakáva sa však, že jednotlivé autority bankového dohľadu v konkrétnom štáte, resp. regióne tieto odporúčania prostredníctvom  svojej zákonnej  alebo podzákonnej úpravy zavedú do praxe.  

Hlavnou úlohou Európskeho orgánu  pre bankovníctvo EBA - ktorý je  právnym nástupcom Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS) - je prostredníctvom  prijatia záväzných technických predpisov a usmernení, ako súčasti Single Rulebook, prispieť k vytvoreniu jednotného európskeho súboru pravidiel v oblasti dohľadu a regulácie.

Program seminára bude priebežne aktualizovaný.

Obsah seminára

Bazilejský výbor

 • Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools revidovaná verzia
  (January 2013)
 • Liquidity coverage ratio disclosure standards
  (January 2014)
 • Basel III: the Net Stable Funding Ratio - consultative document
 • (January 2014)
 • Guidance for Supervisors on Market-Based Indicators of Liquidity
 • (January 2014)
 • Monitoring tools for intraday liquidity management - final document
 • (April 2013)

EBA

 • Guidelines on Liquidity Cost benefit Allocation
 • Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR)
 • Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities - EBA/CP/2017/19 - (October 31, 2017)
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing - EBA/CP/2017/18 -   (October 31, 2017)
 • Consultation Paper Draft Guidelines on institution’s stress testing EBA/CP/2017/17 (October 31, 2017)

EK

 • Comission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions
 • Návrh CRR II - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012
 • Návrh CRD V - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

Implementácia CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia rizík

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail