IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru, EBA a EK k problematike Basel IV (CRR II/CRD V)  

Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru, EBA a EK k problematike Basel IV (CRR II/CRD V)

Účastníci

Seminár nadväzuje na seminár CRD IV/CRR. Je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Cieľ

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) pôsobí pri Banke pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements, BIS). Bol vytvorený v roku 1974 centrálnymi bankami krajín G10.

Výbor vytvára štandardy a odporučenia pre bankový dohľad, koordinuje spoluprácu v oblasti pravidiel pre obozretné bankové podnikanie a dohliada nad ich dodržiavaním v spolupráci s jednotlivými národnými orgánmi, s cieľom zabezpečiť stabilitu medzinárodného bankovníctva.

Od roku 1988 BCBS spracováva dokument  Bazilejská dohoda o kapitáli, ktorého podstatou je formulácia konkrétnych pravidiel obozretného podnikania pre banky (BASEL I – III).

Závery Bazilejského výboru majú charakter odporúčaní. Očakáva sa však, že jednotlivé autority bankového dohľadu v konkrétnom štáte, resp. regióne tieto odporúčania prostredníctvom  svojej zákonnej  alebo podzákonnej úpravy zavedú do praxe.

Úlohou Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktorý je  právnym nástupcom Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS), je okrem iného i vydávanie návrhov regulačných (RTS) a implementačných (ITS) technických noriem ako súčasti Single Rulebook.

Seminár má poskytnúť prehľad o aktuálnych (prijatých i pripravovaných) materiáloch Bazilejského výboru a EBA týkajúcich sa predovšetkým kapitálových požiadaviek, kapitálu a riadenia trhových rizík.

Obsah seminára

Bazilejský výbor

 • Minimum capital requirements for market risk  - Standard (January 2016)
 • Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements - consultative document (June 2017)
 • Interest rate risk in the banking book –Standard  (April 2016)
 • Revisions to the Basel III leverage ratio framework - consultative document (March 2016)
 • Standardised Measurement Approach for operational risk - consultative document
  (March 2016)
 • Revisions to the Standardised Approach for credit risk - second consultative document
  (December 2015)
 • Capital floors: the design of a framework based on standardised approaches / consultative document ( December 2014)
 • TLAC Holdings – Standard (October 2016)

 EBA

 • Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (IRRBB) - EBA/GL/2015/08 -  (May 2015)
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities - EBA/CP/2017/19 - (October 31, 2017)
 • Consultation Paper - Draft Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing  - EBA/CP/2017/18 - (October 31, 2017)
 • Consultation Paper Draft Guidelines on institution’s stress testing EBA/CP/2017/17 (October 31, 2017)
 • Návrh CRR II - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012
 • Návrh CRD V - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

Lektori

odborník v oblasti riadenia rizík

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail