IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Zákon o verejnom obstarávaní v intenciách ostatnej novely  

Zákon o verejnom obstarávaní v intenciách ostatnej novely

Účastníci

Manažéri verejných obstarávateľov, zamestnanci, ktorí potrebujú znalosť verejného obstarávania, odborne spôsobilé osoby vo verejnom obstarávaní, vedúci zamestnanci na strane verejných obstarávateľov.

Cieľ

TOP informácie z oblasti postupov vo verejnom obstarávaní podľa znenia ostatnej novely zákona o verejnom obstarávaní, informácie o požiadavkách na stanovenie a hodnotenie splnenia podmienok účasti.

Obsah seminára

Základné ciele a zmeny vyvolané"malou"novelou ZVO:

1.   zrýchliť a zefektívniť proces verejného obstarávania a zároveň umožniť lepšie využívanie peňazí EÚ (vyčerpať zo záväzkov na roky 2010-2011 cez 1,5 mld. EUR),
2.   odstránenie administratívnej záťaže pri preukazovaní splnenia podmienok účasti

 

Čo prináša a mení "malá" novela ZVO:

a)   zmeny prebrané z "veľkej"  novely,
b)   nové pravidlá pre preukazovanie doručovania písomností (ruší sa §142 a §143),
c)   nové pravidlá pre preukázanie splnenia podmienok účasti (§26-§30), čestným vyhlásením (preukazuje iba úspešný uchádzač a preverí sa iba úspešný uchádzač)
d)   zmena podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia (zákaz účasti - ÚVO),
e)   sankcie - zavedenie zákazu účasti na verejnom obstarávaní na tri roky pre prípady odvádzania pri preukazovaní splnenia podmienok účasti,
f)    nové pravidlá pre predkladanie a otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní časť "Ostatná" a časť "Kritériá",
g)   výsledok vyhodnotenia ponúk zverejňovať v "profile",
h)   zasielať ÚVO do 3 PD inf.  o doručení  rozhodnutí  o výsledku výberu Z; vylúč./nevylúč. Z/U "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ"; o výsledku vyhodnotenia ponúk,
i)    zjednotenie procesov konania o námietkach členené do dvoch konaní a v každom s jedným rozhodnutím (ÚVO zverejní vo Vestníku začatie konania o N)
j)    možnosť uzavrieť zmluvu s 2. až 3. uchádzačom vo vyhodnotenom poradí,
k)   zavedenie Ex ante kontroly na projekty financované z prostriedkov EÚ,
l)    ďalšie (N aj proti EA; "odoslanie - doručenie"; pokuty Z/U; sankcie 2%; ...)

  • Panelová diskusia

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 14.00 h

Literatúra

Miesto konania:                              Penzión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica

Lektori

Ing. Pavel Kičin, špecialista na verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou, školiteľ menovaný Úradom pre verejné obstarávanie, člen pracovnej skupiny pri tvorbe novely zákona

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Cena

97.5 € bez DPH
117 € s DPH

Variabilný symbol

0762

Aktuálne termíny

18. 06. 2013 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail