IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov  

Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov

Účastníci

Základný seminár určený všetkým zamestnancom bánk, poisťovní  a iných finančných inštitúcií, ktorí zodpovedajú za formulovanie a uzatváranie zmlúv v mene inštitúcie, resp. sa podieľajú na procese formulovania znenia zmlúv. Seminár je vhodný pre nových zamestnancov, začínajúcich právnikov a iných zodpovedných pracovníkov za  formulovanie a uzatváranie zmlúv, ktorí nemajú právnické vzdelanie.

Cieľ

Základná analýza v praxi najfrekventovanejšie používaných zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna, príkazná a iné splnomocňovacie zmluvy, prepravné, outsourcingové, nájomné a leasingové zmluvy). Upozorniť na nevyhnutné náležitosti zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi, odporúčané ustanovenia jednotlivých typov zmlúv, prehľad judikatúry a upozornenie na problémy z praxe týkajúce sa rôznych typov zmlúv. Súčasťou obsahu seminára sú aj informácie o význame a potrebe niektorých nevyhnutných, ale aj nepovinných alebo nepredpokladaných ustanovení.

Obsah seminára

  • zmluvné vzťahy všeobecne – základné právne línie
  • zmluvné vzťahy slovenských subjektov medzi sebou a so subjektami s medzinárodným prvkom
  • predzmluvné vzťahy
  • zmluvné formuláre – pre a proti
  • náležitosti zmlúv všeobecne – nevyhnutné aj odporúčané
  • náležitosti konkrétnych typov zmlúv – nevyhnutné aj odporúčané (s poukazom na doterajšiu judikatúru):

                                zmluvy scudzovacie (kúpna, darovacia)

                               zmluvy splnomocňovacie (mandátna, príkazná, komisionárska, zmluva o

                               sprostredkovaní a obchodnom zastúpení)

                               zmluva o dielo

                               licenčné zmluvy

                               zmluvy v doprave

                              outsourcingové zmluvy

                              pôžička a výpožička, úver

                              nájomné a leasingové zmluvy

                              iné typy zmlúv, nepomenované a zmiešané zmluvy

  • zmluvná dokumentácia
  • riešenie sporov so zmlúv
  • najčastejšie chyby vedúce k nemožnosti žalovať partnera
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Harmonogram

registrácia:  8.45 -9.00 hod.

prednáška:  9.00 - 16.00 hod.

Lektori

špecialistka na uzatváranie zmlúv

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

150 € bez DPH
180 € s DPH

Variabilný symbol

1655

Aktuálne termíny

06. 06. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail