IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Správny poriadok pre banky a finančné inštitúcie  

Správny poriadok pre banky a finančné inštitúcie

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí si chcú zvýšiť vedomosti v oblasti platných predpisov správneho poriadku  a svoju odbornosť doplniť o špecifiká vo vzťahu správneho práva a banky, nakoľko banky a poisťovne vstupujú do rozmanitých správnych konaní ako ich účastníci.

Cieľ

Vysvetliť účastníkom filozofiu a fungovanie  správneho  poriadku ako všeobecného  procesnoprávneho  predpisu, charakterizovať správne orgány, účastníkov konania a základné pravidlá ich konania.

Obsah seminára

 • Správny poriadok ako všeobecný procesnoprávny predpis
 • Správne orgány
 • Základné zásady správneho konania
 • Formy podania zápisnice
 • Doručenie verejnou vyhláškou
 • Prerušenie konania
 • Zastavenie konania
 • Právo nazerať do spisov, kópie spisov
 • Ústne pojednávanie
 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
 • Nároky svedkov
 • Súdne preskúmanie rozhodnutí a správne súdnictvo
 • Riadená diskusia

 

Seminár máinteraktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií

Lektori

skúsený odborník v oblasti verejného práva

Dĺžka trvania

1 deň (8 hodín)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail