IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Spotrebiteľské rozhodcovské konanie  

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní, lízingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, zamestnanci rozhodcovských súdov, veritelia a iní účastníci rozhodcovských zmlúv.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami rozhodovania spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní.

Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Obsah seminára

  • Zásady rozhodcovského konania
  • Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva 
  • Rozhodca
  • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • Rozhodcovský rozsudok
  • Výkon
  • Dohľad nad rozhodcami a stálymi rozhodcovskými súdmi

Lektori

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2015

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail