IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / SŤAŽNOSTI V INTENCIÁCH NOVELY ZÁKONA Č.9/2010  

SŤAŽNOSTI V INTENCIÁCH NOVELY ZÁKONA Č.9/2010

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a ďalší pracovníci finančného sektora, ako aj zamestnanci iných inštitúcií, pre ktorých je problematiky zmien v Zákone o sťažnostiach dôležitá pre výkon ich práce.

Cieľ

Cieľom podujatia je komplexne priblížiť zmeny v zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sťažnostiach“ ), ktorý bol novelizovaný. Novela č. 94/2017 Z. z. nadobudla účinnosť od 1. júna 2017 a priniesla zmeny, ktoré budú opísané na školení.

Obsah seminára

 • Legislatívny rámec vybavovania sťažností
 • Definícia pojmu sťažnosť a jej výluky
 • Podávanie sťažností
 • Odloženie sťažností
 • Utajenie totožnosti sťažovateľa
 • Prijímanie sťažností
 • Príslušnosť na vybavovanie sťažností
 • Lehota na vybavenie
 • Prešetrovanie sťažností
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažností
 • Kontrola

Lektori

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail