IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právo finančného trhu  

Právo finančného trhu

prehľad právnych predpisov vrátane aktualizácie v súvislosti so zavedením eura v SR

Účastníci

Zamestnanci bánk, ďalších finančných inštitúcií a firiem, ktorí sa potrebujú zorientovať v právnych predpisoch tvoriacich právo finančného trhu vrátane zmien v týchto právnych predpisoch v súvislosti so zavedením eura v SR od 1.1.2009. 

Cieľ

Poskytnúť účastníkom základný prehľad právnych predpisov v oblasti práva finančného trhu a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom ich úpravy v súlade s platnou legislatívou SR vrátane zmien a doplnkov, ktoré riešia praktické otázky. 

Obsah seminára

 1. Predpisy, ktoré sa priamo týkajú bankovníctva
  • Zákon o bankách (všeobecný prehľad bez problematiky týkajúcej sa Baselu II, ktorá je obsahom seminára so špecifickým zameraním)
  • Zákon o NBS
  • Zákon o platobnom styku
  • Zákon o ochrane vkladov
  • Zákon o stavebnom sporení
  • Zákon o dohľade nad finančným trhom
 2. Ďalšie právne predpisy
  • Zákon o cenných papieroch
  • Zákon o burze cenných papierov
  • Zákon o kolektívnom investovaní
  • Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon o poisťovníctve
  • Vybrané ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka
  • Devízový zákon
  • Zákon zmenkový a šekový

Lektori

právnici – špecialisti na právo finančného trhu 

Dĺžka trvania

3 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail