IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov  

Právo duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov

Účastníci

Manažéri vzdelávacích inštitúcií, manažéri ľudských zdrojov vo finančných inštitúciách, lektori, autori publikácií a zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou ochrany a nakladania s duševným vlastníctvom, používania rôznych typov zmlúv a následného dopadu na účtovné, daňové a odvodové povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov.

Obsah seminára

9.00-12.30

 • Identifikovanie predmetov duševného vlastníctva v praxi manažérov a finančníkov
 • Legálne používanie cudzích autorských diel a iných predmetov duševného vlastníctva
 • Ochrana vlastného duševného vlastníctva
 • Možnosti nakladania s duševným vlastníctvom
 • Zmluva o vytvorení diela  a licenčná zmluva podľa Autorského zákona
 • Zmluva o dielo a licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka
 • Ochrana duševného vlastníctva v pracovnoprávnych vzťahoch

 

13.30-15.00

 • Zaradenie príjmov fyzických osôb/autorov pre účely zdanenia
 • Daňové aspekty zmlúv v oblasti práva duševného vlastníctva
 • Určenie výpočtu dane z príjmov, uplatnenie výdavkov
 • Špecifické zdaňovanie príspevkov do novín a časopisov
 • Zdanenie zahraničných autorov v SR a uplatnenie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Registrácia k dani z príjmov
 • Podávanie daňového priznania

Lektori

skúsení odborníci v danej oblasti

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail