IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR  

Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Účastníci

Seminár je určený členom stredného a líniového manažmentu, manažérom ľudských zdrojov, personalistom a generalistom, ktorí sa pri práci často musia veľmi rýchlo rozhodovať a konať v zmysle platného pracovného práva. 

Cieľ

Pomôcť pri zefektívnení práce manažéra/personalistu, generalistu HR pri osvojení si všeobecne záväzných predpisov Zákonníka práce a získať námety na postupy pri riešení konkrétnych situácií v každodennej praxi v súlade so zákonom. 

Obsah seminára

 • Zákonník práce – základné zásady, výklad pojmov v ZP, závislá práca
 • právne úkony – doručovanie písomností
 • vznik pracovného pomeru, predzmluvné vzťahy, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, diskriminácia
 • pracovná zmluva – základné náležitosti a zmeny
 • druhy pracovného pomeru a dočasné pridelenie
 • skončenie pracovného pomeru - formy, podmienky, zákaz výpovede
 • odstupné a odchodné podľa §76 ZP – podmienky poskytovania podľa platného ZP
 • základné povinnosti zamestnancov podľa §81 ZP, vedúcich zamestnancov podľa §82 ZP
 • pracovný čas, fond pracovného času, náhradné voľno, pracovná pohotovosť...
 • dovolenka -§ 100 ZP, čerpanie, krátenie, preplatenie
 • mzda, mzdový poriadok §118 ZP – novelizované ustanovenia
 • prekážky v práci §136, čo priniesla novela-flexikonto
 • sociálna politika podľa §151 ZP
 • náhrada škody podľa §117 ZP, zodpovednosť, výška náhrady škody po novele
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

odborníčka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail