IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Pracovné právo pre personalistov vo finančnom sektore  

Pracovné právo pre personalistov vo finančnom sektore

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a  iných finančných inštitúcií pracujúci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Seminár je určený  pre HR manažérov, HR personalistov a špecialistov. Je však vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o informácie v oblasti pracovného práva.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou v oblasti pracovného práva vo vzťahu k pracovnému právu v bankovníctve a v sektore finančných služieb.  Účastníci získajú informácie o novelách súvisiacich predpisov, zručnosti a vedomosti potrebné pre výkon práce. V rámci interaktívneho výkladu a riadenej diskusie sa oboznámia s konkrétnymi návodmi na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi.

Obsah seminára

Zákonník práce a vybrané otázky pracovného práva,

 • základné pojmy,
 • všeobecné ustanovenia,
 • pracovný pomer,
 • pracovný čas a doba odpočinku,
 • odmeňovanie,
 • prekážky v práci,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • sociálna politika zamestnávateľa,
 • náhrady škody,
 • dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru,
 • osobitná úprava pracovných vzťahov,
 • kolektívne pracovné právo,
 • diskusia.

 

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych prípadových štúdií.

Lektori

skúsený odborník

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail