IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana osobných údajov v praxi s novelou zákona účinnou od 15. apríla 2014 a novelou vyhlášky o bezpečnostnej dokumentácii od 1. mája 2014  

Ochrana osobných údajov v praxi s novelou zákona účinnou od 15. apríla 2014 a novelou vyhlášky o bezpečnostnej dokumentácii od 1. mája 2014

Účastníci

Seminár je určený pracovníkom  bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, majú na starosti ich správu a ochranu. Je určený všetkým, ktorí chcú získať podrobné informácie o tom, čo robiť, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vyhli sa sankciám, ktoré bude Úrad na ochranu osobných údajov povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie.

Cieľ

Cieľom  seminára je odovzdať účastníkom podrobné informácie o tom, že:

 • zodpovednú osobu môže mať každý prevádzkovateľ bez ohľadu na počet oprávnených osôb
 • od 15.04. 2014 nemusíte mať „obyčajnú“ registráciu, ale stačí oznamovacia povinnosť formou  online formulára cez webovú stránku  Úradu na ochranu osobných údajov SR a je bezplatná
 • od 1.mája 2014 je účinná novela vyhlášky č. 164/2013 o bezpečnostných opatreniach
 • už nemusíte mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu
 • od 15.04. 2014 je nový vzor poučenia.

Obsah seminára

 • systematika členenia zákona, prepracovanie a doplnenie základných pojmov, zavedenie prehľadnejšej úpravy prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu,
 • zavedenie povinnosti vydať bezpečnostné smernice alebo projekty – upravili sa požiadavky na prijímanie bezpečnostných opatrení, ako aj pravidlá, ktoré regulujú povinnosti a postupy pri poučovaní oprávnenej osoby,
 • prenos osobných údajov do tretích krajín – nový zákon úplne nanovo upravil ajpodmienky prenosu osobných údajov do tretích krajínbez primeranej úrovne ochrany osobných údajov,
 • registrácia informačných systémov – nový zákon upravil podmienky apostup pri registrácii a osobitnej registrácii informačných systémovosobných údajov,
 • skúška na výkon funkcie zodpovednej osoby – nový zákon zaviedolnovú povinnosť absolvovať skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou tak už bude môcť byť len osoba, ktorá úspešne absolvuje skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • obligatórna povinnosť uloženia pokuty pri porušení zákona – Úrad na ochranu osobných údajov nemá len právo, ale aj povinnosť uložiť pokutu pri porušení zákona o ochrane osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.
 • Diskusia

 

Príďte k nám na seminár a dozviete sa okrem iného aj to, či môžete podľa novely zákona o ochrane osobných údajov účinnej od 15.04. 2014 kopírovať úradné doklady na účely pracovnoprávneho vzťahu.

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Každý účastník seminára obdrží študijné materiály, zákon, vyhlášky, vzor záznamu poučenia oprávnenej osoby, vzorové evidenčné listy, vzor poverenia zodpovednej osoby, vzorové testy a ostatné zákonom stanovené formuláre.

Lektori

JUDr. Marcela Macová, špecialistka na ochranu osobných údajov, úspešne absolvovala skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na Úrade na ochranu osobných údajov a počas seminára sa s Vami podelí o skúsenosti nadobudnuté pri tejto skúške.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

94.84 € bez DPH
113.81 € s DPH

Variabilný symbol

0936

Aktuálne termíny

20. 06. 2014 (Pozvánka)

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail