IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana osobných údajov v praxi finančných inštitúcií s dôrazom na povinnosti do 30. 6. 2014  

Ochrana osobných údajov v praxi finančných inštitúcií s dôrazom na povinnosti do 30. 6. 2014

Účastníci

Seminár je určený pracovníkom  bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a majú na starosti ich správu a ochranu.

Podľa novej právnej úpravy prevádzkovateľ, ktorý má viac ako 20 oprávnených osôb, bude musieť mať zodpovednú osobu poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorá bude musieť absolvovať skúšku na Úrade pre ochranu osobných údajov SR podľa nového ustanovenia §24 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ s menej ako 20 oprávnenými osobami bude aj naďalej povinný dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov – mať v súlade s novou právnou úpravou registrované informačné systémy, poučené oprávnené osoby, prijaté bezpečnostné opatrenia a pod.

Cieľ

Cieľom  seminára je odovzdať účastníkom podrobné informácie o tom, ako spracúvať osobné údaje  v súlade s novým znením zákona a  vyhnúť sa prípadným sankciám, ktoré Úrad  na ochranu osobných údajov bude povinný uložiť v prípade zistenia porušenia.

Z nového zákona o ochrane osobných údajov vyplývajúďalšie termínmi stanovené povinnosti, a to:

• vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie, ktorou je bezpečnostný projekt, bezpečnostná smernica a základná dokumentácia, s čím úzko súvisí aj poučenie oprávnenej osoby (termín spracovania do 31. 3. 2014),

•príprava na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 zákona) – (termín vykonania do 30. 6. 2014),

•vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom  –  (termín vykonania do 30. 6. 2014).

Seminár  je zameraný na všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré je nevyhnutné zosúladiť s novým zákonom o ochrane osobných údajov do 30. 06. 2014.  Dozviete sa, čo má obsahovaťbezpečnostný zámer, analýza bezpečnosti informačného systému a bezpečnostná smernica.Lektorka  bude prezentovať niekoľko návodov a praktických príkladov, ako vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu. Každý účastník školenia obdrží študijné materiály, zákon, vyhlášky, vzor záznamu poučenia oprávnenej osoby, vzorové evidenčné listy, vzorový test a ďalšie zákonom stanovené formuláre.

Účastníci  si ďalej zopakujú povinnosti, ktoré mal každý vypracovať do 31.12.2013:

- poučenie oprávnených osôb

- registrácia, osobitná registrácia informačných systémov

- evidencia informačných systémov

- informácie, ktoré je povinný prevádzkovateľ poskytnúť dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov

- ďalšie povinnosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obsah seminára

  • predmet a pôsobnosť zákona
  • základné pojmy
  • právny základ spracúvania osobných údajov
  • povinnosť informovať dotknuté osoby
  • bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
  • dozor nad ochranou osobných údajov
  • poučenie oprávnených osôb
  • registrácia resp. evidencia informačných systémov
  • diskusia

Lektori

odborník v oblasti ochrany osobných údajov

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail