IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Ochrana osobných údajov pre banky a finančné inštitúcie  

Ochrana osobných údajov pre banky a finančné inštitúcie

Účastníci

Pracovníci bánk a ostatných finančných inštitúcii, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi / majú na starosti ich správu a ochranu.

Cieľ

Cieľom školenia je objasnenie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení s dôrazom na najčastejšie problémy z uplatňovania zákona v praxi. Jednotlivé ustanovenia zákona budú vysvetľované pomocou príkladov.

Obsah seminára

1, Úvod do problematiky ochrany osobných údajov:

predmet, pôsobnosť právnej úpravy, trestnoprávna úprava, vymedzenie základných pojmov (napr. osobný údaj, tretia strana, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ), Reforma európskych pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov 2012 (zavedenie jediného súboru pravidiel, ktorý bude platiť v celej EÚ)

2, Zásady spracúvania osobných údajov:

vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, základné povinnosti prevádzkovateľa, osobitné kategórie osobných údajov, získavanie / pravdivosť / správnosť a aktuálnosť osobných údajov, likvidácia osobných údajov

3, Bezpečnosť osobných údajov:

zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostný projekt,, bezpečnostná smernica, poučenie oprávnených osôb, dohľad nad ochranou osobných údajov

4, Ochrana práv dotknutých osôb

5, Cezhraničný tok osobných údajov

6, Registrácia, Osobitná registrácia, Evidencia informačných systémov

7, Postavenie a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov

8, Sankcie za porušenie zákona

9, Diskusia

                     

Harmonogram

prezentácia: 8.30 h – 9.00 h

otvorenie: 9.00 h

vyučovanie: 9.00 h – 16.00 h

Lektori

Špecialista pre oblasť ochrany osobných údajov s dlhoročnou praxou.

 

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

58.37 € bez DPH
70.04 € s DPH

Variabilný symbol

0754

Aktuálne termíny

08. 03. 2013 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Jozef Kučera
tel.: 02 / 57873532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail