IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROKU 2017 pre inštitúcie finančného sektora  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROKU 2017 pre inštitúcie finančného sektora

Účastníci

Seminár je určený pracovníkom bánk a ostatných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, majú na starosti ich správu a ochranu. Je určený všetkým, ktorí chcú získať podrobné informácie o tom, čo robiť, aby spracúvali osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a vyhli sa sankciám, ktoré je Úrad na ochranu osobných údajov povinný uložiť vždy, keď zistí porušenie.

Cieľ

Cieľom seminára je priblížiť všetky povinnosti, ktoré inštitúciám finančného sektora vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Ďalej predstaví novinky v oblasti ochrany osobných údajov a prezradí aj to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR a samozrejme aj to, na čo je potrebné si dávať pozor pri kontrole.

Obsah seminára

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; viete, kedy si musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Na seminári sa účastníci dozvedia ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú by mali mať inštitúcie finančného sektora povinne vypracovanú, a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR.Uvedené informácie budú poskytnuté na základe kontrol, ktoré úrad vykonal v rokoch 2015 a 2016.

Lektori

odborník z praxe

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail