IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách  

Novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

Účastníci

Seminár určený zamestnancom finančných inštitúcií, verejnoprávnych inštitúcií, investičných spoločností a obchodníkom s cennými papiermi. 

Cieľ

Poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o novelizovaných ustanoveniach zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, upozorniť na zmeny, výnimky, sankcie a tiež na súvisiace zmeny v iných zákonoch. 

Obsah seminára

  • Implementácia smernice Európskeho parlamentu o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémov cenných papierov
  • Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dohodách a finančných zárukách
  • Koncepcia prepojeného (interoperabilného) systému
  • Zmluvné vzťahy medzi prevádzkovateľmi systémov
  • Povinnosť oznamovať NBS vzájomné prepojenie tohto systému s iným systémom
  • Ochrana platobných systémov a systémov vyrovnania pred rizikami
  • Súvisiace zmeny zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 483/2001 o bankách, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákona č. 8/2008 o poisťovníctve a zákona č. 492/2009 Z.z.o platobných službách

Lektori

Špecialisti na prospektovú direktívu z NBS a MF SR 

Dĺžka trvania

4 hodiny 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail