IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Novela Zákonníka práce účinná od 1.03.2015...  

Novela Zákonníka práce účinná od 1.03.2015...

výklad k §41 až §84 ZP v znení platnom od 1.3.2015

Účastníci

Personalisti a špecialisti ľudských zdrojov, zabezpečujúci  personálnu a mzdovú agendu, konatelia, manažéri alebo vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia, ktorí denne pracujú so Zákonníkom práce. Ako zamestnávateľ máte množstvo povinností, ktorých opomenutie alebo nedodržanie môže mať okrem iného aj sankčné dôsledky.

Cieľ

Upozorniť na skutočnosť, že v januári 2015 bola schválená novela ZP s dosahom na pracovný pomer v aplikačnej praxi.

Obsah seminára

1) Pracovný pomer v aplikačnej praxi:

   - predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru

   - pracovná zmluva a jej obsahové náležitosti

   - druhy pracovných pomerov

   - dohoda o zmene pracovných podmienok 

2)  Dočasné pridelenie s dôrazom na zmeny, ktoré priniesla novela ZP účinná od  1.3.2015:

    - vymedzenie užívateľského zamestnávateľa

    - vyslanie na pracovnú cestu zamestnanca agentúry

    - zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce

    - prezumpcia a zákaz ďalšieho dočasného pridelenia

    - dojednanie pracovného pomeru na dobu určitú so zamestnancom agentúry

    - dĺžka a počet reťazení dočasného pridelenia 

    - následky porušenia zákona

    - zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy

    - evidencia dočasne pridelených zamestnancov a ich pracovného času

    - sankcie za vykonávanie činnosti agentúry bez povolenia

3) Skončenie pracovného pomeru - najčastejšie chyby:

    - spôsoby skončenia pracovného pomeru, 

    - dohoda o skončení pracovného pomeru

    - výpoveď, výpovedná doba, výpovedné dôvody a zákaz výpovede

    - formálno-právne podmienky a náležitosti platnej výpovede 

    - praktický prípad skončenia pracovného pomeru pre porušenie pracovnej disciplíny- 

4) Diskusia a otázky účastníkov. 

 

Pri  jednotlivých témach bude lektorka  uvádzať konkrétne príklady a pre správne riešenia aj niektoré judikáty. Poukáže tiež  na najčastejšie chyby v jednotlivých oblastiach.

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych situácií.

Lektori

JUDr. Alena Huťanová,špecialistka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ.

Dĺžka trvania

1 deň

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail