IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Novela Exekučného poriadku  

Novela Exekučného poriadku

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú exekúciami,  a majú záujem o podrobný výklad najdôležitejších zmien v Exekučnom poriadku.

Cieľ

Vysvetliť aktuálne znenie prijatej novely a ukázať riešenia problémov, na ktoré legislatíva nemyslela.

Obsah seminára

 • Exekučný poriadok – novela a jej dopad na prax, porovnanie s doteraz platnou normou
 • Statusový charakter prijatej novely
  • postavenie exekútora v systéme
  • kto môže byť exekútorom
  • formy vymáhania pohľadávok zrážkami zo mzdy, dôchodku aj z iných príjmov
  • disciplinárne postihy exekútorov
  • riešenie problémov samospráv
 • Riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

súdny exekútor, odborník v danej oblasti

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail