IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Najčastejšie nedostatky a porušenia zákona o verejnom obstarávaní  

Najčastejšie nedostatky a porušenia zákona o verejnom obstarávaní

Účastníci

Seminár  je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí sa dotýka zákon o verejnom obstarávaní.

Cieľ

Účastníci sa oboznámia s najkritickejšími  nedostatkami a problémami, ktorých sa pri uplatňovaní predmetného zákona dopúšťajú verejní obstarávatelia.

Obsah seminára

Príprava verejného obstarávania

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 • výber postupu verejného obstarávania
 • opis predmetu zákazky
 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na predkladanie ponúk) a súťažných podkladov
 • nastavenie podmienok účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

Vyhodnotenie ponúk   

 • otváranie ponúk
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
 • postup podľa § 52, § 11 a § 56 zákona o verejnom obstarávaní
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, konflikt záujmov

 

Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy,
 • vrátenie zábezpeky,
 • zmena zmluvy, resp. uzavretie  dodatkov § 18

 

Informačné povinnosti

 • informačné povinnosti podľa § 166 zákona o verejnom obstarávaní,
 • povinnosti  podľa § 64 vo vzťahu k uverejňovaniu v profile,
 • informačné povinnosti voči úradu,
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom,

Iné porušenia

Diskusia  počas výkladu

Metodické materiály k danej téme vrátane prezentácie

Harmonogram

prezentácia:   8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:  9.00 h – 16.00 h

Lektori

JUDr. Anna KARASOVÁ,od roku 1996 sa venuje zákonu o verejnom obstarávaní a od roku 2000 aj lektorsky zabezpečuje vzdelávacie podujatia viažuce sa k téme verejného obstarávania.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

90 € bez DPH
108 € s DPH

Variabilný symbol

1635

Aktuálne termíny

06. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail