IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Exekučný poriadok a jeho aplikácia v praxi  

Exekučný poriadok a jeho aplikácia v praxi

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú exekúciami a majú záujem o podrobný výklad najčastejších problémov v praxi.

Cieľ

Vysvetliť aktuálne znenie prijatej novely a ukázať riešenia problémov, na ktoré legislatíva nemyslela.

Obsah seminára

  • 40 predchádzajúcich noviel a ich dopad na aplikačnú prax

Novela exekučného poriadku účinná od 1. 11. 2013

  • Publicita údajov o exekútorovi, zverejňovanie údajov na webovom sídle, zvýšenie transparentnosti
  • Dohľad nad činnosťou exekútorov,  kontrola exekučnej činnosti
  • Ochrana názvu „exekúcia“
  • Exekútor – miesto plnenia, započítanie plnenia
  • Vyúčtovanie exekučného  konania
  • Osobitný bankový účet, konečné vyúčtovanie exekučného konania
  • Trovy exekúcie pri zastavení exekúcie,  nemožnosť podania mimoriadneho dovolania

 

Novela  exekučného poriadku po 1. 6. 2014

  • Postup pri vymáhaní bagateľných pohľadávok
  • Riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

súdny exekútor s bohatými skúsenosťami

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail