IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Dopad GDPR na prax  

Dopad GDPR na prax

Účastníci

Seminár je vhodný pre pracovníkov bánk, finančných ako i nefinančných inštitúcií, zodpovedné osoby a všetkých, ktorých prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a pracujú s nimi.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s hlavnými zmenami, ktoré GDPR (general data protection regulation) prináša:

  •      Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov;
  •      Aplikovať sa bude od 25.5.2018;
  •      Nahrádza smernicu 95/46/ES, t.j. zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov;
  •      Popri GDPR bude existovať nový zákon o ochrane osobných údajov (v MPK).

Obsah seminára

09:00 – 10:30    Úvod a všeobecný prehľad zmien

10:30 – 10:45    Coffee break

10:45 – 12:00    Najpodstatnejšie zmeny (práva dotknutých osôb, bezpečnosť osobných  údajov, zodpovedná osoba)

12:00 – 13:00    Obed

13:00 – 14:30    Dopad GDPR na organizačnú štruktúru, rozhodovacie procesy, dátovú architektúru

14:30 – 14:45    Coffee break

14:45 – 16:00    Odporúčania pre implementáciu GDPR a diskusia

   

Lektori

Jakub Berthoty, LL.M.– advokát

2017/18:  GDPR – nakladeteľstvo C.H.Beck – vedúci autorského kolektívu

od 2017:  Dagital Legal, s.r.o. – zakladateľ

2012 – 2017:   Kinstellar, s.r.o. – Junior Associate, Associate

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

159 € bez DPH
190.8 € s DPH

Variabilný symbol

1570

Aktuálne termíny

13. 12. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail