IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva pre personalistov  

Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva pre personalistov

Účastníci

Riadiaci a výkonní zamestnanci bánk, poisťovní, ďalších finančných a nefinančných inštitúcií pracujúci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Cieľ

Informovať účastníkov o aktuálnej novelizácii pracovnoprávnych predpisov, ktorá prebieha v SR v korešpondencii s trendmi v Európskej únii, o aktuálnych zmenách v oblasti personálnej práce vo vzťahu k pracovnému právu v bankovníctve a v sektore finančných služieb. 

Obsah seminára

  • prehľad všeobecných a osobitných personálnych činností so zameraním na pracovnoprávne vzťahy v bankovníctve a v sektore finančných služieb
  • rozbor právnych predpisov so zameraním na predpoklady a požiadavky na zamestnancov a vedúcich zamestnancov v bankovej sfére a v sektore finančných služieb
  • európske sociálne právo – vybrané témy
  • medzinárodné pracovné právo - vybrané témy
  • judikatúra
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

odborník na sociálnu legislatívu s praxou v medzinárodných inštitúciách. 

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail