IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva a protikrízové opatrenia  

Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva a protikrízové opatrenia

Účastníci

Seminár je určený najmä pre HR manažérov, HR personalistov a špecialistov. Je však vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o aktuálne informácie v oblasti pracovného práva. 

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti pracovného práva po 1. januári 2010. Účastníci získajú informácie o novelách súvisiacich predpisov, zručnosti a vedomosti potrebné pre výkon práce. V rámci interaktívneho výkladu a riadenej diskusie sa oboznámia s konkrétnymi návodmi na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi. 

Obsah seminára

  • novela Zákonníka práce a vybrané otázky pracovného práva
  • novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení
  • nový zákon o rodičovskom príspevku
  • novela zákona o dani z príjmov (so zameraním na závislú činnosť)
  • ďalšie legislatívne zmeny ovplyvňujúce podmienky zamestnania
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí. 

Lektori

Špecialistka v oblasti pracovného práva, personalistiky a miezd, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ. 

Dĺžka trvania

6 hodín 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail