IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Vplyv legislatívnych zmien na čítanie účtovných výkazov  

Vplyv legislatívnych zmien na čítanie účtovných výkazov

Úverové obchody bánk II - identifikácia rizík v úverových obchodoch a reštrukturalizačný proces

Účastníci

Zamestnanci bánk a nebankových subjektov s praxou na úrovni mierne pokročilí, ktorí majú v náplni práce spravovanie poskytnutých úverov, zaoberajú sa analýzou zmluvných vzťahov, úverovej dokumentácie, monitorovaním úverových vzťahov, identifikáciou rizík v úverových obchodoch a alternatívnymi spôsobmi riešenia úverovej pohľadávky.

Cieľ

Naučiť účastníkov včas identifikovať riziká v úverových obchodoch, špecifikovať odchýlky od štandardného správania sa  úverovej pohľadávky a využívať varovné signály, získavať informácie z finančných výkazov. Vysvetliť účastníkom zásady eliminácie úverového (kreditného) rizika.

Obsah seminára

1. deň

Úverový proces a riziko

 • Včasné varovné signály
 • Zásady eliminácie úverového rizika
 • Monitorovanie úverových vzťahov so zameraním na finančné varovné signály
 • Informácie z finančných výkazov
  - najčastejšie chyby pri interpretácii výsledkov
  - spôsoby skresľovania a účtovného manažovania výkazníctva
  - možné spôsoby nelegálneho manipulovania účtovníctva
 • Legislatívne zmeny 2012 – 2013 a ich možný vplyv na čítanie účtovných výkazov

2. deň

Reštrukturalizácia a revitalizácia firmy – náčrt spôsobov a foriem riešenia krízovej situácie firmy

 • popis finančných a ekonomických parametrov firmy pred jej zmenou smerovania a pred reštrukturalizáciou
 • popis súčinnosti a spolupráce banky, problémovej firmy a spoločnosti, ktorá sa zaoberá ekonomickou reštrukturalizáciou firmy
 • charakteristiky a parametre, na základe ktorých sa dá zhodnotiť, či spoločnosť potrebuje zmenu v jej smerovaní, resp. potrebuje ochranu formou reštrukturalizácie
 • čo je dôležité zhodnotiť a zrealizovať vo firme pred začatím oficiálneho procesu reštrukturalizácie
 • prezentácia reálnej prípadovej štúdie slovenskej spoločnosti, ktorá požiadala o ochranu formou reštrukturalizácie v roku 2010

Lektori

finanční a úveroví špecialisti

Dĺžka trvania

2 dni

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail