IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky  

Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Cieľ

Poskytnutie informácií k zákonu č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 90/2016 Z. z., o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozmer ochrany spotrebiteľa vyplývajúci z aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ a činnosti Národnej banky Slovenska.

Obsah seminára

Spotrebiteľské úvery (04.12.2017)

 • Spotrebiteľský úver a jeho právne vymedzenie
 • Legálne pojmy
 • Informačná povinnosť veriteľa pred uzatvorením zmluvy
 • Posúdenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - úvod
 • Náležitosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere
 • Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • Predčasné splatenie

 

Propagácia úverových produktov (04.12.2017)

 • Zákonné požiadavky  na reklamu úverových produktov a propagácia ceny,
 • Analýza a právne posúdenie informácií komunikovaných v reklame

Opatrenia Národnej banky Slovenska k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom (05.12.2017)

 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrení
 • Oblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • Aktuálne trendy – trh nehnuteľností
 • Vykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb
 • Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa
 • Limit pre lehotu splatnosti
 • Výnimky pre vybrané segmenty
 • Rozdiely v prístupe k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom

Oblasť ochrany finančných spotrebiteľov

 • Ÿ  Poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • Ÿ  Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a spotrebiteľský úver
 • Ÿ  Požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • Ÿ  Pravidlá pre postupné splácanie
 •   Zmeny v zmluvách o spotrebiteľskom úvere

Lektori

Mgr. Pavol Latta, Odbor dohľadu na makroúrovni Národnej banky Slovenska.

Mgr. Marek Magyar, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Michal Látečka,Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Daniela Rodinová, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Dĺžka trvania

2 dni

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1581

Aktuálne termíny

04. - 05. 12. 2017 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail