IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úverové obchody bánk II - Identifikácia rizík v úverových obchodoch a reštrukturalizácia úverového vzťahu  

Úverové obchody bánk II - Identifikácia rizík v úverových obchodoch a reštrukturalizácia úverového vzťahu

Druhý z cyklu dvoch voľne na seba nadväzujúcich špecializovaných seminárov určený zamestnancom úverových útvarov bánk, account manažérom, relationship manažérom a ďalším zamestnancom, ktorí majú v náplni práce poskytovanie úverov, resp. spravovanie poskytnutých úverov. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí majú v náplni práce spravovanie poskytnutých úverov – zaoberajú sa analýzou zmluvných vzťahov, úverovej dokumentácie, monitorovaním úverových vzťahov a identifikáciou rizík v úverových obchodoch a alternatívnymi spôsobmi riešenia úverovej pohľadávky. 

Cieľ

Naučiť účastníkov rýchlo a presne identifikovať riziká v úverových obchodoch, špecifikovať odchýlky od štandardného správania sa úverovej pohľadávky a využívať varovné signály, získavať informácie z finančných výkazov. Vysvetliť účastníkom zásady eliminácie úverového (kreditného) rizika. 

Obsah seminára

 • úverový proces a riziko, úverový monitoring
  • včasné varovné signály
  • zásady eliminácie úverového rizika
 • monitorovanie úverových vzťahov so zameraním na finančné varovné signály
 • informácie z finančných výkazov
  • najčastejšie chyby pri interpretácii výsledkov
 • ako odhaliť úverový podvod
 • problémové úvery – príčiny ich vzniku a spôsob práce s nimi
 • revitalizácia firmy, nákladový kontroling
 • alternatívne spôsoby riešenia úverovej pohľadávky
  • kapitalizácia dlhu
  • predaj veriteľa
  • fúzia

Získané vedomosti si účastníci precvičia riešením čiastkových prípadových štúdií i komplexnej prípadovej štúdie. 

Lektori

špecialista na finančné a odvetvové analýzy, úverové projekty a účtovníctvo 

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail