IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úverové obchody bánk I - Úverová analýza v čase ekonomickej krízy  

Úverové obchody bánk I - Úverová analýza v čase ekonomickej krízy

Prvý z cyklu dvoch voľne na seba nadväzujúcich špecializovaných seminárov určený zamestnancom úverových útvarov bánk, account manažérom, relationship manažérom a ďalším zamestnancom, ktorí majú v náplni práce poskytovanie úverov, resp. spravovanie poskytnutých úverov. 

Účastníci

Zamestnanci úverových útvarov bánk a iných finančných inštitúcií (začiatočníci až mierne pokročilí), account manažéri, relationship manažéri a ďalší, ktorí majú v náplni práce poskytovanie úverov. 

Cieľ

Vysvetliť problematiku poskytovania úverov v zmysle nových trendov v bankovníctve s dôrazom na vzťahy medzi klientom a zamestnancom banky, postupy pri vývoji metodiky úverových produktov, analýzu finančnej situácie a hodnotenie podnikateľského zámeru klienta, formy zabezpečenia úverových obchodov v zmysle aktuálnych opatrení NBS. Rozvinúť praktické zručnosti účastníkov vrátane zručností pri rokovaní o úverových obchodoch. Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní:

 • analyzovať údaje z finančných výkazov a výkonnosť firmy pomocou spektra metód úverovej analýzy
 • posúdiť vývoj hotovostných tokov z prognózovaných údajov a využívať analýzu mŕtveho bodu
 • na základe analýzy súčasnej finančnej situácie klienta a analýzy prognózovaných údajov navrhnúť vhodné zaisťovacie inštrumenty a odporúčať postup banky voči klientovi

Obsah seminára

 • úverový proces, úverová analýza a jej princípy
  • nefinančná analýza
  • makroanalýza firmy, analýza sektora – odvetvia
  • mikroanalýza firmy – znak dôveryhodnosti firmy
  • SWOT analýza z nefinančného hľadiska
 • podnik ako celok
  • podnikovo–hospodársky pohľad na firmu (pohľad manažéra, majiteľa)
  • účtovno–daňový pohľad na firmu (pohľad štátu)
  • bankový pohľad na firmu (pohľad veriteľa)
 • finančná analýza žiadateľa o úver
  • princípy, nástroje, finančné ukazovatele
  • analýza majetku a záväzkov, výnosov a nákladov
  • zisk, EBIT, prevádzkový hospodársky výsledok, pridaná hodnota
  • zlaté bilančné pravidlo, likvidita, rentabilita
  • cash-flow, analýza nulového bodu
  • podnikateľský zámer a jeho hodnotenie
  • SWOT analýza z finančného hľadiska
 • základné zručnosti pri rokovaní o úverových obchodoch a ich precvičenie

Získané vedomosti si účastníci precvičia riešením čiastkových prípadových štúdií i komplexnej prípadovej štúdie. 

Lektori

špecialisti na finančné a odvetvové analýzy, úverové poradenstvo a na tréningy v oblasti komunikácie. 

Dĺžka trvania

3 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

PhDr. Mária Fedorová, PhD.
tel.: 02/48246 534
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail