IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Úverová analýza 3D – Modul II  

Úverová analýza 3D – Modul II

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. Modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je však tiež vhodný pre všetkých zamestnancov s pokročilými vedomosťami v danej oblasti.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.Druhý modul je určený predovšetkým absolventom Modulu I, je vhodný pre všetkých zamestnancov s určitými vedomosťami v danej oblasti. 

Cieľ

Workshop je obsahovo zameraný na analýzu náročných úverových prípadov, problémové firmy a úvery. Poskytuje štruktúrovaný pohľad na objasnenie fungovania firiem v skutočnosti (manipulácia vo výkazoch, daňové optimalizácie, ekonomické prepojenosti) a možnosti ich financovania. Zároveň objasňuje doplnkové oblasti, ktoré s úverovaním a rizikovosťou firiem súvisia: správne štruktúrovanie úverov, problematika DPH, biznis model firiem, časté chyby bánk pri úverovaní.

Obsah seminára

Analýzy kontrastných firiem -stanovenie priorít pri financovaní firiem.

Optimálne štruktúrovanie financovania podniku-každá firma má svoje špecifické potreby.

Teória a prax finančných ukazovateľov-možnosti ich skreslenia.

Firemný biznis model-súvisiace riziká a príležitosti financovania.

Podstata DPH a riziko skryté v DPH-problematika DPH vo vzťahu k rizikovosti firiem. Možnosti riešenia v praxi.

Fungovanie účtovníctva-odhaľte skreslenia vo výkazoch a možnosti legálne optimalizovať daňový základ, odhaľte podstatu veci.

Ekonomicky prepojené skupiny v praxi-rýchla a jednoduchá konsolidácia ÚZ.

Problémové úvery-identifikácia príčin, reštrukturalizácia a alternatívne riešenia.

Časté chyby bánk pri úverovaní-niekoľko typických chýb a ich riešenie pomocou zásad, na ktoré sa môžete v praxi spoľahnúť.

Bod zvratu-efektívny nástroj na posúdenie životaschopnosti investície.

Dynamická analýza pracovného kapitálu-primeranosť a flexibilita v oblasti financovania.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.

Záverečná sumarizácia

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie,s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop:   9.00 - 16.00 hod.

Lektori

Ing. Štefan MERJAVÝ -špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:30 hod.) 

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1631

Aktuálne termíny

24. - 25. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail