IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Spotrebiteľský úver  

Spotrebiteľský úver

Účastníci

Seminár je vhodný pre právnikov poskytovateľov spotrebiteľských úverov a osoby zodpovedné za tvorbu a distribúciu spotrebiteľských úverov.

Cieľ

Vysvetliť prístup Národnej banky Slovenska k spotrebiteľským úverom.

Obsah seminára

  • Ÿ  definícia spotrebiteľského úveru, vysvetlenie pojmov, aplikácia zákona na jednotlivé typy spotrebiteľských úverov
  • Ÿ  predzmluvné informácie vrátane preukazovania ich poskytnutia
  • Ÿ  skúmanie bonity, odborná starostlivosť
  • Ÿ  písomná zmluva (náležitosti zmluvy, inkorporácia zmluvných dokumentov)
  • Ÿ  následky neuvedenia náležitostí zmluvy
  • Ÿ  odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere
  • Ÿ  splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a predčasné zosplatnenie úveru
  • Ÿ  RPMN

Lektori

zamestnanci Odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

106 € bez DPH
127.2 € s DPH

Variabilný symbol

1328

Aktuálne termíny

01. 12. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail