IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Finančný manažment v čase ekonomickej krízy I  

Finančný manažment v čase ekonomickej krízy I

Finančná analýza a interpretácia výsledkov, cash flow manažment, finančné modelovanie

Účastníci

Prvý z cyklu dvoch vzájomne nadväzujúcich seminárov určených finančným analytikom a finančným manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a iných finančných inštitúciách, zamestnancom kontrolingových útvarov, všetkým zamestnancom firiem a  podnikateľom využívajúcim finančnú analýzu, výkazy cash flov a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov a na hodnotenie rizík investičných zámerov.

Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s podnikateľskými projektmi, rokujú o poskytnutí zdrojov na financovanie prevádzkových a investičných potrieb firiem. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností a poisťovní a pre finančných poradcov.

Cieľ

Vysvetliť postup pri finančnej analýze a interpretácii jej výsledkov,naučiť účastníkov analyzovať hospodársky výsledok firmy, vyhodnocovať silné a slabé stránky firmy, vedieť sa orientovať vo finančných tokoch vo firme a posudzovať efektívnosť a nákladovosť firemných operácií. Na základe analýzy pod vedením lektora naučiť účastníkov posudzovať ďalší vývoj firmy, s istotou viesť investičné projekty pri správnej miere investičného rizika a s dôrazom na rešpektovanie špecifických požiadaviek profesionálne vyhodnotiť investičné projekty.

Obsah seminára

Finančná analýza a interpretácia výsledkov
 • analýza aktuálnej finančnej situácie klienta
 • analýza hospodárskeho výsledku
 • hodnotenie výkonnosti firmy na základe ekonomickej pridanej hodnoty EVA
 • analýza cash flow a analýza efektívnosti
 • výrobková analýza a analýza služieb
 • analýza nákladov
 • analýza súhrnných a parciálnych výsledkov
 • finančná analýza odvetvia a benchmarking
Cash flow manažment
 • zabezpečenie optimálnych peňažných tokov
 • cash flow ako nástroj riadenia likvidity
Finančné modelovanie
 • podnikateľský projekt a jeho dokumentácia
 • modelovanie finančných výkazov
 • metódy hodnotenia investičných projektov
 • návratnosť investícií a investičné riziko
 • simulácie finančných výkazov
 • moderovaná diskusia

Seminár sa zameriava aj na rozvoj praktických zručností formou riešenia príkladov z praxe a prípadovej štúdie.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky.

Na seminár Finančný manažment I úzko nadväzuje Finančný manažment II – Investičné rozhodnutie a úver. V závere druhého seminára absolvujú účastníci test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú osvedčenie.

Lektori

špecialista na firemné analýzy a podnikové financie, kapitálové trhy, finančné poradenstvo, nákladové a kalkulačné systémy

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail