IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Finančný manažment II  

Finančný manažment II

INVESTIČNÉ ROZHODNUTIE A ÚVER

Účastníci

Absolventi seminára Finančný manažment I a všetci zamestnanci bánk, poisťovní, firiem, ktorí chcú byť úspešní pri posudzovaní návratnosti vložených investícií a pri posudzovaní podnikateľských projektov – okrem bankových analytikov a finančných manažérov tiež odborní pracovníci v ekonomických pozíciách, ekonomickí poradcovia a pod.

Cieľ

Vysvetliť postup pri investičnom rozhodovaní, zapojenie úverov do financovania projektov, oboznámiť účastníkov so základnými technikami výpočtu návratnosti vložených investícií, s riešením problematických situácií pri týchto výpočtoch, precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Obsah seminára

Základné princípy investičného rozhodovania

  • základy investičnej teórie, ekonomické funkcie investícií
  • kapitálové plánovanie a investície
  • investičné projekty a ich predinvestičná príprava
  • kapitálové rozpočtovanie výdavkov a príjmov
  • riziko investovania – druhy, zdroje, hodnotenia, možnosti znižovania rizika
  • investície a náklady kapitálu – zdroje financovania, dostupnosť, cena kapitálu a efektívnosť investičných projektov
  • kontroling investícií – kľúč k úspešnosti
  • kontrolingový prístup – metódy

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. 

Upozornenie: Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky

Na záver seminára účastníci absolvujú test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú osvedčenie.

Lektori

špecialista na firemné analýzy, fin. poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie

Dĺžka trvania

1,5 dňa

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail