IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Poskytovanie úv... / Analytical Credit Datasets (AnaCredit)  

Analytical Credit Datasets (AnaCredit)

Účastníci

Zamestnanci komerčných bánk a Národnej banky Slovenska, ktorých sa reportovanie podľa AnaCreditu týka. Najmä zamestnanci vykazujúcich subjektov, ktorí sú zodpovednou osobou za vykazovanie dát podľa AnaCreditu.

Cieľ

AnaCredit je projekt Európskej centrálnej banky spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a niekoľkými krajinami mimo eurozóny, ktorým sa vytvorí nová databáza s harmonizovanými podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Projekt AnaCredit vychádza z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867  o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13). Skratka AnaCredit znamená „analytical credit datasets" - analytická úverová databáza. Cieľom podujatia je pomôcť vykazujúcim subjektom sa pripraviť na reportovanie podľa  AnaCreditu.

Obsah seminára

1.    Úvod: AnaCredit - regulácia a požiadavky.

2.    Súčasný stav a vyhliadky projektu AnaCredit na úrovni ECB.

3.    Ako pristupovať k implementácii projektu.

4.    Kvalita dát, praktické výzvy a doterajšie skúsenosti s adaptáciou AnaCreditu.

5.    Interakcia databázy RIAD (Register of Insitutions and Affiliates Database) a Anacreditu.

6.    Otázky a diskusia.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

workshop:   9.00 - 13.00 hod.

Lektori

Konstantin Barkhanskyy

Senior Manager, Risk Advisory/Regular Risk, Deloitte.

Pracovné skúsenosti:

European Central Bank, Task Force on AnaCredit, Senior Expert

European Central Bank, Task Force on Credit Registers (CCR),Senior Expert

Czech National Bank, Principal Economist Statistician

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

1660

Aktuálne termíny

10. 04. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail