IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby  

Zákon o platobných službách a európska legislatíva, dopady na platobné služby

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisoch v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím v EÚ a SEPA produktoch. Oboznámenie účastníkov s Nariadením EP a R 260/2012, Smernicou 2015/2366 a ďalšej legislatívy a ich dôsledkoch pre bankovú a firemnú sféru.

Obsah seminára

 • Praktické uplatňovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
 • Druhy platobných systémov v podmienkach SR – SIPS a TARGET2-SK
 • Európsky platobný styk a štruktúry riadenia v EÚ
 • SEPA
  • čo je SEPA a jej postavenie v EÚ
  • SEPA produkty v EÚ a v SR
 • Nariadenie EP a R 260/2012 a dôsledky pre SR (banky a občania a firmy)
 • Smernica EP a R 2015/2366 o platobných službách – PSD2 a pripravované zmeny
 • Ďalšia legislatíva a jej dopady na fungovanie platobného styku

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail