IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Zákon o platobných službách - SEPA - Európsky platobný styk a SEPA prostredie v SR a EÚ  

Zákon o platobných službách - SEPA - Európsky platobný styk a SEPA prostredie v SR a EÚ

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back-office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, oboznámiť účastníkov so SEPA prostredím v EÚ a SEPA produktoch zavedených v EÚ a porovnanie voči SR. Oboznámenie účastníkov s nariadením EP a EK 260/2012 a jeho dôsledkov pre bankovú a firemnú sféru

Obsah seminára

 • praktické uplatňovanie zákona a opatrení NBS v jednotlivých oblastiach:
  • predmet zákona o platobných službách a definície základných pojmov
  • práva a povinnosti pri poskytovaní a používaní platobných služieb
  • obchodné podmienky a poskytovanie informácií o platobných službách
  • európsky platobný styk a štruktúry riadenia v EÚ
  • druhy platobných systémov v podmienkach SR – EURO SIPS a TARGET2-SK
  • SEPA čo je SEPA a jej postavenie v EÚ
  • SEPA produkty  v EÚ a v SR porovnanie
  • SEPA v SR a riadenie projektu
  • nariadenie EP a EK číslo 260/2012 a dôsledky pre SR (banky a občania a firmy)
  • vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb alebo vydávaním a používaním elektronických peňazí

Lektori

skúsení odborníci s bohatými praktickými skúsenosťami v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail