SWIFT

Aplikačné programové vybavenie pre realizáciu zahraničného platobného styku, ako aj iných transakcií v bankovníctve

Účastníci

Seminár je vhodný pre všetkých zamestnancov bánk a finančných inštitúcií, ktorí potrebujú mať základné informácie zo sféry systémov a služieb SWIFT, zabezpečenia bezpečnosti komunikácie, správy systémov, certifikátov a používateľov. Je vhodný aj pre pracovníkov, ktorí tieto systémy síce nevyužívajú, ale pracujú v bankovníctve a využívajú bankové systémy.

Seminár je vhodný aj vzhľadom na výrazne vysoké ceny školení SWIFT, ktoré sa usporadúvajú zväčša v Bruseli, resp. iných európskych metropolách.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s normami a aplikáciami pre komunikáciu medzi bankami, ako SWIFT, SIPS, TARGET2 a pod. Zároveň získať znalosti ohľadom bezpečnosti systémov SWIFT.

Obsah seminára

 • napojenie sa na SWIFT
 • bankový identifikačný kód, pridelenie, štruktúra
 • systémy SWIFT - SWIFTNet a použitie jednotlivých systémov
 • služby, ktoré môže využívať finančná inštitúcia v rámci pripájania sa do rôznych štruktúr (európske platobne systémy, ...)
 • formáty používané v rámci finančných transakcií medzi jednotlivými účastníkmi:
  • formát FIN – správy typu MT 0...9
  • formát ISO20022 – XML správy pain..., pacs..., camt...
 • Security zabezpečenie pre komunikáciu so SWIFT sieťou
 • PKI a systém certifikátov
 • RMA - autorizácie medzi účastníkmi komunikácie so systémom SWIFT
 • Aplikácia O2M - správa certifikátov, rolí, routing SNL

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku a SWIFT

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail