IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / SEPA pre firmy – Náležitosti potrebné na pripravenosť na SEPA, pain.001 a pain.008, XML výpisy  

SEPA pre firmy – Náležitosti potrebné na pripravenosť na SEPA, pain.001 a pain.008, XML výpisy

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a retailovej siete, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi. Oboznámenie účastníkov s XML správami a ich popisom, XML výpismi a ich popisom, prevodnou tabuľkou medzi HD správami a XML správami, XML konvertor – popis.

Obsah seminára

 • Vysvetlenie čo je SEPA a jej použitie v SR a EÚ, vývoj do roku 2015
 • Praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA:
  • XML komunikácia
  • použitie IBAN BIC v SEPA
  • SEPA kreditné transfery
  • SEPA inkasá
  • použitie jednotlivých PACS pre transakcie SCT a SDD
  • použitie PACS na REJECT a RETURN pri SCT a SDD
  • použitie PACS pre REFUND pri SDD

Lektori

skúsení odborníci v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail