IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / SEPA - ako po 1. 2. 2014 firma zvládne SEPA  

SEPA - ako po 1. 2. 2014 firma zvládne SEPA

Účastníci

Zamestnanci bánk,  retailovej a firemnej obchodnej siete, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti o SEPA a SEPA produktoch, ako SEPA prevody a SEPA inkasá. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti.

Zamestnanci firiem ktorí vykonávajú styk s bankou a spracúvajú platby.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s prostredím SEPA a jeho produktmi, prípadne vývoj do roku 2014 - Nariadenie EK 260/2012 v rámci SR a EÚ, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a  s ním súvisiacimi opatreniami NBS a Nariadenie EK a EP.

Obsah seminára

 • vysvetlenie  čo je SEPA a jej použitie v SR a EÚ, vývoj do roku 2014
 • praktické ukážky SEPA produktov a komunikácia v prostredí SEPA
  • XML komunikácia
  • použitie IBAN BIC v SEPA
  • SEPA kreditné transfery
  • SEPA inkasá
  • CID a náležitosti na vybavenie
  • Mandát a jeho náležitosti - vzor Mandátu
  • povinnosti Creditora
  • spracovanie inkás a SCT k 31. 1. 2014
  • spracovanie inkás po 1. 2. 2014
  • XML výpisy
  • vzory formulárov SEPA prevod

Lektori

skúsený odborník v oblasti platobného styku

Dĺžka trvania

1 deň

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail