IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Platobný styk – nové prvky a účastníci platobného styku  

Platobný styk – nové prvky a účastníci platobného styku

Účastníci

Zamestnanci bánk, platobných inštitúcii, inštitúcii elektronických peňazí, príp. iných finančných inštitúcií, najmä z útvarov platobného styku, back-office, compliance, pracovníci daňovej správy, daňoví poradcovia, finanční právnici, ako aj odborní pracovníci z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s praktickým uplatňovaním Zákona o platobných službách so zameraním na inštitúcie platobného styku. Analýza spôsobu poskytovania služieb platobnými inštitúciami, platobné systémy a ich členovia, výkon platobných služieb v rámci Európskej únie. Výkladové a aplikačné problémy legislatívnej úpravy.

Obsah seminára

 • Inštitúcie platobného styku a inštitúcie elektronických peňazí
  • charakteristika
  • vznik a podmienky podnikania platobných inštitúcií
  • účastníci
  • pramene
  • praktické využitie inštitúcií platobného styku
 • Platobné systémy
  • druhy platobných systémov
  • účastníci platobných systémov
  • podmienky účasti v platobných systémoch
  • aplikačná prax a problémy prístupu k platobným systémom
 • Legislatívny rámec a aplikačné problémy
  • legislatívny rámec, Slovenská republika, Európska únia, členské štáty
  • pojmové vymedzenie zákonných postupov a definícií (registrácia, pasportizácia)
  • poskytovanie platobných služieb na základe legislatívy EÚ a členských štátov
  • definícia a výkon platobných služieb a ich rozsah

Lektori

nezávislý poradca v oblasti platobného styku a bankovníctva

Dĺžka trvania

0,5 dňa 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail