Platobné karty I - Základy

 • Cena kurzu
  198€
 • Najbližší termín
  05. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Platobné karty I - Základy

Ciele

Poskytnúť základné informácie o kartovou biznise, vysvetliť fungovanie kartovej schémy a úlohy, ktoré zohrávajú jej účastníci. Vysvetliť úlohu a fungovanie výmenných poplatkov a dôvody ich regulácie. Vysvetliť priebeh spracovania kartovej transakcie a jej zúčtovanie z pohľadu banky, držiteľa karty a obchodníka. Vysvetliť, čo pokrýva bezpečnosť kartových transakcií a kam smeruje budúcnosť používania platobných kariet.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov bánk a poskytovateľov služieb, ktorí pracujú v oblasti vývoja alebo prevádzky kartových produktov alebo akceptácie platobných kariet.  Účastníkmi môžu byť aj pracovníci, ktorí zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s platobnými kartami.

Obsah seminára

 1. História a súčasnosť platobných kariet
 2. Vydavateľ kariet
 3. Prijímateľ kariet
 4. Kartová schéma
 5. Výmenné poplatky – výber hotovosti & platba kartou
 6. Kartová transakcia – priebeh, typy transakcií
 7. Zúčtovanie transakcií – s kartovou schémou, držiteľom, obchodníkom
 8. Bezpečnosť kartových transakcií – magnetický prúžok, čip&PIN, 3DSecure
 9. Budúcnosť kariet a kartových transakcií

Lektori

Ing. Iveta Behúňová, skúsená odborníčka v oblasti platobných systémov a kartových produktov

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

1826


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.